Betonreparatie rotterdam

vanKooten-Betonservice richt zich voornamelijk op betonreparatie in en door heel nederland.

Ook op gebied van betonreparatie worden door vankooten-Betonservice werkzaamheden uitgevoerd.

Onderhouds opdrachten kunt u ook bij ons bedrijf onder brengen.

Betonrot is een term die gebruikt wordt voor schade aan beton. Meestal wordt hiermee de schade bedoeld die is ontstaan doordat de in het beton aanwezige wapening begint te roesten. Doordat roest uitzet zal het beton gaan barsten. We noemen dit ook wel een expansieve reactie. De sterkte van het beton zal hierdoor worden aangetast en dus ook van de gehele constructie.

Betonrot wordt veroorzaakt door het binnendringen van CO2 van de lucht of door het binnendringen van chloriden.

Na een gedegen onderzoek zal een reparatieadvies gemaakt worden. Aan de hand van dit advies zal door middel van een betonreparatie het beton op dusdanige wijze worden gerepareerd dat de constructie weer voor jaren gevrijwaard is van de verdere uitbreiding van genoemde schades. Afhankelijk van de toepassingsklasse wordt een reparatiemortel gekozen welke past bij de omgeving en toepassing.

Reparaties zijn globaal onder te verdelen in:

· Constructieve betonreparatie
· Cosmetische betonreparatie (Poetswerk in kleur van de constructie)

Onze oplossingen voor Betonreparaties zijn.

  • Handmatige betonreparatie
  • spuitbeton
  • lijmwapening
  • injecteren
  • vochtwering
  • voeg overgangen
  • kelderafdichtingen

De werkzaamheden worden altijd in nauw overleg met de opdrachtgever uitgevoerd, zodat een goede interactie tussen werkzaamheden en alle betrokken partijen wordt verkregen.